Friday, November 30, 2012

Unenägu

 Salvador Dali
 Salvador Dali
 Salvador Dali
Kes:
9 K klass, november 2012

Ülesanne:
Iga õpilane valib etteantud kollažidetailiga paberi (formaadis A2), mille põhjal ta peab looma sürreaalse graafilise kompositsiooni. Isegi kui kollaažidetail meenutab igapäevaelust äratuntavat objekti, tuleb sellest seosest loobuda ja luua uus visuaalne ja/või sisuline reaalsus.

 Sisu:
- sürreaalsuse ja sürrealismi mõiste
- tutvumine sürrealismi kui kunstivoolu ja automatistliku joonistamise kui ühe selle loomemeetodiga
- tutvumine Salvador Dali kui ühe sürrealismi võtmefiguuri isiku, loomingu ja mõjuga tänapäeva kultuurile ja kunstile 
- unenäo ja unenäolisuse mõisted
- tervikliku graafilise kompositsiooni loomine
- uute visuaalsete ja sisuliste seoste leidmine ja loomine kollažidetaili põhjal  Vorm, materjal:
-  graafiliste vahendite eesmärgipärane kasutamine (tušš, tintenpem, vildikas, grafiit, värvipliiats)
- valge pinna kompositsiooni osana väärtustamine ja kasutamine
- viimistletud graafilise terviku saavutamine
 

  
Abimaterjalid, seosed:
- õppefilm Salvador Dali loomingust (modernmasters.com)
- automatism sürrealistlikus kirjanduses
- spontaanne automatism igapäevaelus

No comments:

Post a Comment