Tuesday, October 30, 2012

Abstraheerimine


Kert Urmas RaudvereKarola Kaugema


Solveig Saar
Kes:
10 K klass, oktoober 2012

Ülesanne:
Luua kattevärve kasutades valitud kujutavast kunstiteosest abstraktne geomeetriline ja ekspressiivne versioon.
Marita Tambek
Siret Upan


 Marilyn RumbergSisu:
- abstraktsuse ja abstraheerimise mõisted
- geomeetrilised kujundid, lihtsustamine
- ekspressiivsed väljendusvahendid kunstis
- geomeetriline ja ekspressiivne abstraktsionism
- kunstiajaloolised viited, teoste autorid
- kompositsiooni üldine ülesehitus, värv, kujund ja pind kui kompositsiooni elemendid, kompositsiooni 1:1 mõõtkavas ülekanne
- maalitehnilised nüansid
- tervikliku komplekti teostamine ja analüüs

Mark Överus

Eliise Proos

 
Kristel Avi

Tehnika, protsess:
- teose formaadi, kujundite ja paigutuse analüüs
- teose koloriidi ja maalitehnika analüüs
- kompositsiooni tõlkimine geomeetrilisteks kujunditeks
- kompositsiooni tõlkimine ekspressiivseteks kujunditeks
-  kompositsiooni 1:1 mõõtkavas ülekanne
- detailid, koloriidinüansside saavutamine
- maalitehnilised küsimused (toonide segamine, katvuse arvestamine, pintslitöö)


 Annette Põldsalu
 

 Kenneth AllikBirgit TalisooMetoodilised märkused:
- vormi kõrval võiks tähelepanu pöörata ka maalide sisule ja autoritele
- ülesande eri osi võiks eksponeerida kõrvuti
- ülesande tulemusi analüüsides jõudsime järeldusele, et vormiliselt sisaldub igas kunstiteoses nii geomeetriline kui ekspressiivne element, iga teos on nende unikaalne kombinatsioon (seega vormiline lähenemine teosele on sisulisest küljest iseenesest kasutu)


  


Eva Johanna Valkiainen


  


Johanna Okas

Wednesday, October 17, 2012

Õppevahend anatoomia õpetamiseks


Mihkel Kalda, Kerli Ostrov, 
Silja Kerstin Rebane - skelett eestvaates

Marta-Liisa Koit, Carol Pahk, Johanna Vooremaa, 
Kristi Kuld - lihased tagantvaates
12 K


Kauri-Romet Aadamsoo, Kati-Leen Viljamaa - lihased eestvaates

Kes:
12 K klassi grupitööd, oktoober 2012

Ülesanne:
Luua grupitööna õppevahendid, mida saaks kasutada anatoomia õpetamiseks figuuri joonistamise ja maalimise puhul (inimfiguuri lihaste ja luude eest- ja tagantvaade koos tähtsamate nimetustega).

TÜ praktikantide ühistöö - kolju

Emeri Koppel, Raili Lilleorg, Hans V. Saarepere - skelett tagantvaates


 
Sisu:
- anatoomia tundmise vajalikkus kunstniku jaoks, figuuri kujutamise ja anatoomia tundmise seosed
- anatoomilise figuuri sümboolne tähendus, selle kasutamine kunstis
- kolpade ja skelettide kasutamise tähendus kunstiajaloos (vanitas, surm)
 Berndt Notke

Vanitas
- ülesande sooritamiseks vajaliku materjali leidmine ja läbitöötamine (raamatud, internet)
- lahenduse kavandamine ja kokkuleppimine, ülesannete jaotamine (4 õpilast moodustasid ühe grupi)
- ülesande teostamiseks sobilike tehniliste vahendite valik 
- teadusliku joonise stilistika (õpikud, entsüklopeediad, tabelid jne.), eri variandid
- pildilise kujutise ja teksti ühendamine ühtseks tervikuks
- töö teostamine grupitööna

Tehnika, protsess:
- töö ülesande sisuga, valitud anatoomilise vaate läbitöötamine
- figuuri anatoomiliste osade leidmine (oma keha ja näidete abil), liikumise analüüs
- tehnilise lahenduse leidmine (graafiline, maaliline, vormiline)
- kujutiste suurendamine, kopeerimine - valge tausta kasutamine töö osana
- tehnilised küsimused (söejoonistus, maal, segatehnika jne.)
- teksti lisamine
- viimistletud terviku saavutamine
Metoodilised täiendused:
- ülesande sooritamise aluseks ei tohiks valida kujutist, mis on moonutatud või liigselt lihtsustatud 
- grupitöö puhul võib tekkida olukord, et keegi puudub või jätab oma kohustused täitmata
- tööd on teostatud segatehnikas suureformaadilisele kappa papile, mis on mõlemalt poolt kaetud kruntvärviga

Abi- ja lisamaterjalid:
- projektor, printer, koopiamasin, skelett, anatoomia õpikud ja õppematerjalid

- esitlused anatoomilise teatri ja anatoomikumide (Tartu Ülikooli vana anatoomikum) kohta, Rembrandt "Dr. Tulpi anatoomiatund" 1632
- Walt Disney "Silly Symphony" 1929 Rembrandt


Walt Disney

- esitlus anatoomiliste viidete kasutamise kohta kaasaegses kunstis (Damian Hirst, Fernando Vincente, Jason Freeny jt.)
 - lisamotivatsiooni pakub fakt, et ülesande tulemusi saab edaspidi reaalselt kasutadaFernando VincenteDamian Hirst
Jason Freeny

Tuesday, October 16, 2012

+/- ruumilised objektid
Anette Põldsalu
"Toit" ja "Kaugel viibivad lähedased"Marita Tambek
 "Inimesed ei saa üksteisest aru"
Kes: 
10 K klass, oktoober 2012

Ülesanne:
Luua etteantud materjale kasutades temaatiliste ruumiliste objektide paar.Kert Urmas Raudvere,
"Unistuste täitmine" ja "Tüli parimate sõprade vahel"
Johanna Okas
"Halb ilm" ja "Ilus ilm"Brigitta Kannel
"Pizza" ja "Unepuudus"Sisu:
- positiivse ja negatiivse skaala rakendamine emotsioonidega seotud teemade puhul
- positiivsete ja negatiivsete emotsioonide sõnastamine
- kolmemõõtmelise objekti spetsiifika
- skulptuuri, objekti ja maketi mõisted ja kasutamise spetsiifika
- teema analüüs, sisule kujundlike vastete leidmine
- kasutatava materjali ja objektide analüüs, materjalide valik
- vormilised katsetused, idee puhastamine
- eri materjalide omadused, vormiline käitumine
- objektide vormiline teostamine
- kujundlike detailide lisamine
- ühtse stiililahendusega paaristöö komponeerimine
- objektide stabiilsuse saavutamine
- viimistletud välisilme saavutamine
- töö dokumenteerimine, esitlusKristel Avi
"Surm" ja "Armastus"


Marilyn Rumberg
"Turvalisus" ja "Segadus"

Marten Sion 
"Mõistmatus" ja "Kodusoojus"
Vorm, protsess, tehnika:
- õpilased kirjutasid sedelitele kolm positiivset ja kolm negatiivset mõistet või olukorda, millega nad oma elus kokku puutuvad
- kriitilise analüüsi tulemusena valisid nad oma mõlemate sedelite hulgast ühe, mida pidasid ka teiste jaoks oluliseks ja mõistetavaks
- panime sedelid kokku ja igaüks valis pimesi endale kujutatavad teemad
- kasutatavate materjalide hulgas oli mitmesuguseid väikese formaadiga leidobjekte, kontoritarbeid, paberit, riiet, plastiliini, nööri, traati jne.
- objektide kokkuleppeliseks mõõduks oli peopesa suurus
- kinnitamiseks kasutasime mitmesuguseid liime, silikooni, traati jne.
- tööde dokumenteerimiseks konstrueerisime improviseeriud fotostuudio
- iga õpilane põhjendas oma teemalahendust ja materjalide kasutust


Mark Överus
"Igavus" ja "Arvuti"


Solveig Saar
"Sõbrad" ja "Sõda"


Grete Raudam
"Uni" ja "Nälg"
Siret Upan
"Armastus" ja "Surm"Metoodilised märkused:
- õpilased peaksid töö käigus jõudma arusaamani, et nad ei pea esitama pimesi valitud teema kohta oma hinnangut, vaid nende ülesanne on leida teemale võimalikult kujundlik visuaalne vaste
- võib selguda, et õpilase elus pole midagi positiivset ega negatiivset, kõik on täiesti ühtlaselt hall
- eraldi selgitamist vajavad kujundlikkuse ja kunstilise üldistuse mõisted
- objektid võib vormistada kindlatele eksponeerimisalustele (papitükid, klotsid, alused vms.)

Rohkem pilte:

Glen Ander Popovitš
"Haigus"
Glen Ander Popovitš
"Jalutuskäik"
Eliise Proos
"Üksteise aitamine" ja "Halb ilm"Kenneth Allik
"Lähedase surm" ja "Uni"Karola Kaugema
"Surm"


Karola Kaugema
"Suur pehme voodi"
Eva-Johanna Valkiainen
"Probleem"