Thursday, February 19, 2015

Fototerminid


Kes:
10 K klass, veebruar 2015

Ülesanne:
Fotograafia kui kunstivaldkonna põhiolemusega tutvumine, põhiliste fototerminitega tutvumine, klassikaliste fotograafiliste plaanide pildistamine

Sisu:
- loeng fotokunsti põhilistest terminitest,  kompositsioonilistest ja tehnilistest aspektidest
- analoog- ja digifotograafia põhiterminid ja tehnilised erinevused
- kaamera ja inimsilma tegutsemise erinevused
-  kadreerimise termin
- fotoplaanide eristamine, näited
- üldplaan, keskplaan, suur plaan, detailplaan, makrovõte (terminid, näited)
- seeria mõiste
- dokumentaal- ja lavastusfoto erinevus
- fotograafia põhilised žanrid
- seeriaprintsiip
- teema teadlik valimine 

Tehniline protsess:
- eri plaanide praktiline pildistamine
- kaadrite lavastamine ja ülesehitamine
- valgustingimuste ja taustade arvestamine
- pildistamise tehnilised aspektid (teravustamine, kadreerimine, fotoaparaadi käsitsemine)
- kaadrite selekteerimine
- pildistatud materjali analüüsimine kompositsioonilisest ja tehnilisest seisukohast
- fotode transportimine telefonidest ja fotoaparaatidest arvutisse
- fotode töötlus kättesaadavate pilditöötlusprogrammidega (Photoshop, InDesign, Microsoft Picture Editor, GIMP jne.)
- fotode kadreerimine (lõikamine), hele-tumeduse ja kontrasti korrigeerimine
-  seeria koostamine (teema, kompositsioon)
- vajalike muutuste ja täienduste tegemine
- ülesande põhiline kunstiline eesmärk on viiest tehniliselt korralikust  kaadrist seeria koostamine
- materjalide dokumenteerimine 
Metoodilised täiendused:
- enne pildistama asumist tuleb plaanide sisust selgelt aru saada
- iga fotosessiooniga võib tekkida palju musta materjali, mille hulgas on täiesti ebaõnnestunud kaadreid, tehniliselt ebaõnnestunud kaadreid, huvitavaid fotosid, mis ei mahu antud ülesande alla ja muud asjasse puutumatut
- nutitelefoniga makrovõtete pildistamine on suhteliselt keeruline
- iga kaadri kvaliteeti saab hinnata alles arvutiekraanilt
- seeria ei tähenda viie ühesuguse kaadri valimist, vaid selge narratiivse, abstraktse või kujundliku loo koostamist
- juhendamine toimus teoreetilises osas ja ülesande sissejuhatuses üldise loenguna kogu klassile ja pildistamise, fotode valimise ja seeriate koostamise osas iga õpilasega individuaalselt
- vajalikud käigud plaanide pildistamiseks tegid õpilased iseseisvalt väljaspool tunde

Vajalikud materjalid:
- digi- või peegelkaamera, nutitelefon
- fotode arvutisse võtmise vahend  (juhe, mälukaardilugeja)
- mälupulgad
- mõni fototöötlusprogramm
- kasuks tulevad internetiühendus ja projekteerimisvõimalus
- hea abimaterjal ülesande läbiviimiseks on Fotokuu 2012 raames välja antud õppematerjal
Wednesday, February 4, 2015

Ruumilised jooned
Kes: 
9 K, september 2009
9 K, september 2014

Ülesanne:
Joonistada eri materjalidest ribadele erineva iseloomu ja tehnikaga jooni,  panna ribadest kokku ruumilise elemendiga pind.

Sisu ja tehnika:
- näited joonepõhistest kunstiteostest (Leonhard Lapin, Jaanika Peenra jt.)

 Leonhard LapinLeonhard Lapin 

Jaanika PeenraJaanika Peenra


google.com- joon kui mingist tegevusest jäänud visuaalne jälg

http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/

http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/


 google.com- joonte erinev emotsionaalsus
- erineva iseloomu ja füüsikaliste omadustega jooned
- joon kui abstaraktne kujund
- materjalide ja tehniliste vahendite valik, nende otstarbekas kasutamine (papp, kalka, paber, toonpaber jne.)
- materjali spetsiifika (tušš, guašš, grafiit, süsi jne.)
- pinna koostamine loodud ribadest
- kleepimise tehnilised nüansid (PVA-liim, kappa papp, krunt)
- ruumilise elemendi kasutamine

Metoodilised täiendused:
- "joonistama tuleb sõnast joon"
- teema illustreerimiseks näitasin foto- ja videodokumentatsioone kehalise joonistamise performance' itest
- hea tulemuse annab töödest ühtse suureformaadilise kompositsiooni koostamine
- ühisele pannoole võib omakorda tekitada jooni
- tööprotsessi jooksul tuleb lahendada materjali hoiustamise küsimus - hea mõte on kasutada paberist nn. ümbrikke või kaustu 
- kui kompositsiooni aluseks kasutada kappa pappi, tuleks selle tagumine pind katta krundi või PVA-liimiga, et alus kõveraks ei tõmbaks


http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/ 

Reklaamsilt
 


 Kes: 9 K klass, oktoober 2014

Ülesanne:
Luua reklaamsilt firmale / teenindusasutusele

Sisu:
- reklaamsildi termin, graafilise disaini põhimõisted
- näited erinevatest reklaamsiltidest, nende analüüsimine
Tr. Jürves 2014


Tr. Jürves 2014


 


 google.com

- logo, slogan , reklaam, reklaamsilt
- reklaamsildi kompositsiooniline ülesehitus
- teksti, pildi ja info vahekord reklaamsildil
- värv, kujundid, tekst reklaamsildil
- esitlusgraafika kriteeriumid
- disainiobjektide ja elementide kujutamise loogika üldiselt
- graafilise disaineri töömeetodid
- kavandite ja tööprotsessi olulisus 

google.com


google.com


Tehniline protsess:
- firmanimede ja võimalike tegevusalade ajurünnak
- esialgsed kavandid, nende analüüs ja arendus
- lõpliku reklaamsildi teema valik
- kujundi ja teksti kombineerimine, lihtsustamine
- tehniliste vahendite valik (marker, guašš, akvarell, kollaaž)
- elementide ja teksti kujundamine, kompositsiooniline tervik
- korrektse tulemuse saavutamine
- kavandite ja lõpliku reklaamsildi paigutamine ühele 
alusele
- lõikamine, liimimine

 
 


 


 

Metoodilised täiendused:
- pindade ja kujundite lihtsustamine, selged ja puhtad jooned, pinnad
- sümmeetria mõiste
- sümmeetrilise kujundi konstrueerimine (joonlaua kasutamine)
- teksti konstrueerimisele ja paigutusele tuleks eraldi tähelepanu pöörata