Monday, December 23, 2013

Maalitud tekst


Kes:
12 K klass, september 2013

Ülesanne:
Luua maalikompositsioon, milles on teksti kasutatud maalilise pinnana.

Sisu:
- tekst kui (maaliline) pind, maalitud tekst
- tekst ja sõnum, sõnumi sõnastamine
- sõnumi peitmine teksti ja/või kompositsiooni sisse
- tervikliku maalikompositsiooni loomine Tehnika, protsess:
- töö formaadi valimine
- tekstina väljendatava idee leidmine
- teksti leidmine, kirjutamine
- teksti maalimine
- kompositsioonilise ja maalilise terviku loomine 

 Metoodilised täiendused:
- Jean Michel Basquiat loominguga tutvumine, dokumentaalfilmi "Radiant Child" ja mängufilmi "Basquiat" vaatamine- grafiti võtted maalikunstis (Laurentsius)
- teksti kasutamine maalis (Jaan Elken, Marko Mäetamm jt.)

Jean Michel BasquiatJean Michel Basquiat 


Jaan Elken

Marko Mäetamm

POP-poliitik
Kes: 
12 K klass, oktoober-novembe 2013

Ülesanne:
Kujutada äratuntavalt üht Eestis või maailmas tegutsevat poliitikut tema tegevusega sobivas kontekstis.

Sisu:
- arutelu Eesti kohalike valimiste ja valimiskampaaniate üle
- valimisealiste õpilaste seisukohad ja valikud antud teemaga seoses
- poliitiline karikatuur kui kunstiliik
- tervikliku kompositsiooni loomine mitme stilistilise võtte kasutamisega
- sõnumi edastamine kujundikeele kaudu
- lihtsustatud fotorealistliku kujutise saavutamine 


 

Tehnika, protsess:
- sobiliku fotomaterjali leidmine kompositsiooni jaoks (poliitikule iseloomulik poos, rakurss, vajalik kontrastsus jne.)
- portree lihtsustamine valgus-varju tonaalsel skaalal ("laikude" leidmine)
- maalilise ja geomeetrilise fotorealistliku lahenduse võimalused
- poliitiku portree või figuuri paigutamine konteksti
- tervikliku maalilise lahenduse loomine

Metoodilised täiendused:
- lihtsustatud fotokujutise kasutamine popkunstis (Andy Warhol)
- näited poliitilikute kujutamisest kunstiteostes ja disainis
Piknik


 Kes:
10 K klass, aprill 2013

Ülesanne:
Kujundada dekoratiivne maaliline pind vertikaal- ja horisontaaljoontest (nn. mustriline piknikulina) ja lisada sellele söejoonistusena teostatud piknikule omased detailid.


Sisu ja vorm:
- sisuline arutelu pikniku üle (kes ja kus neid peavad, personaalsed piknikukogemused ja etikett jne.)
- maalitehnilised võtted pinna saavutamiseks (pintsel, papitükk, maalilabidas)
- eri iseloomuga pindade (monokroomne ja kirju) ja objektide kokkusobitamine
- valitud objektide kujutamine pealtvaates
- söe- ja kriidijoonistuse spetsiifika
- teksti kasutamine joonistatud pindadel
- kompositsioonilise tasakaalu saavutamine
- viimistletud terviku saavutamine (liimimine)
- sõnumi edastamine etteantud ülesande piiranduid kasutades

Metoodilised täiendused:
- "eine roheluses" kunstiajaloos ja kultuurilise ja semiootilise terminina
- ruuduline laudlina kui sümbol
- Rein Tammiku laudlina kui visuaalne allkiri
-  Bernhard Frize pinnastruktuuridEdouard ManetRein Tammik


teatripiknik.ee

Bernhard Frize

Tehnika, protsess:
- akrüüli- ja guaššvärvide erinevad võimalused pinnastruktuuride loomisel
- geomeetrilise mustri korduvad elemendid
- maalivahendite valik (pintsel, papitükk, plastikutükk, labidas jne.)
- koloriidivalikute tegemine
- kihiline maalimine
- söe- ja kriidijoonistuse tehnilised nüansid
- söejoonistuse fikseerimine
Glen Ander Popovitš
Grete RaudamEva Johanna Valkiainen
Thursday, April 25, 2013

PuuMaarja Sildvee


Maarja Sildvee 

Kes:
11 K klass, aprill 2013

Ülesanne:
Luua visandliku lähenemisega tööde paar (graafiliste ja maalivahenditega) kevadisest raagus puust.


 Teele Buschmann


Kirsika Kungur


Sisu:
- puu kujutamine üldiselt (oksad, tüvi, võra)
- puu reaalse füüsilise objekti ja visuaalse sümbolina, nende erinevus
Piet Mondrianrancoencino.com

- iseseisev vahendite valik
- iseseisev motiivide valik
- töömeetodi valik (vaatluse järgi kujutamine, enda pildistatud foto kasutamine, mälu järgi kujutamine)
- projekti teostamine etteantud ajagraafikus (4 x 45 minutit)
- kompositsioonilised lahendused (motiivi lõikamine, vaatepunkt)
- spetsiifilised lahendused graafiliste ja maalivahendite puhul (joon, värv)
- ülesande terviklik teostamine
- ülesande esitlus, valikute põhjendusTehnika, protsess:
- kooli ümbruses asuvate puude vaatlus
- motiivi valik
- fotomaterjali tootmine, välitingimustes töötamise tehnilised lahendused
- graafiliste vahendite valik (grafiit, süsi, kriit, tušš, värv, tintenpen, marker)
- maalivahendite valik (guašš, akrüül, akvarell)
- alusmaterjali valik (eri tooniga paberid)
- erinevad taustalahendused
- kiire lahendus motiivile, visandliku lahenduse mõiste ja olemus
- tööde paari terviklik teostamine ja vormistamine

 Metoodilised märkused:
- tööd on teostatud A1 formaadis
- õpilased valisid iseseisvalt mõlema töö tehnika ja alusmaterjali ning leidsid motiivi
- etteantud ajalimiidi sees pidid õpilased ise jaotama aega mõlema ülesande osa teostamiseks
- ülesanne valmistab ette iseseisva töö planeerimisel vajalike otsuste tegemist suvepraktikal
- keelatud oli ülesande juures kasutada internetist leitud pilte
- oluline on aja planeerimine ülesande eri osade teostamise jaoks

Abimaterjalid:
- esitlus puude kujutamisest kunstis
- fotoaparaadid
- välitingimustes kasutatavad joonistusalused, stafeleid