Sunday, March 31, 2013

Karikatuur "Internet"
Kes:
11 K klass, märts 2013

Ülesanne:
Luua graafiliste vahenditega karikatuur teemal "Internet".

Sisu:
- karikatuuri mõiste, näited eri ajastute karikatuuriloomingu kohta


 Jean Effel

 Herluf Bitstrup


- karikatuur ajalehes ja internetis, õpilaste kogemused karikatuuriga
- karikatuur kui graafiline kunstiteos

- näited koolinoorte karikatuuriloomingu kohta
- erinevad lähenemised karikatuurile (sõnamäng, kommentaar, liialdused, 
ootamatu kujundlik seos jne.)
- karikatuuri erinevad graafilised lahendused
- teema lahkamine isiklikust kogemusest lähtudes, arutelu
- idee leidmine ja täpsustamine, figuuride läbijoonistamine, puhastamine
- karikatuuri teostamine, graafiline ja kompositsiooniline läbitöötamine
- lõpliku töö vormistamine

Protsess, tehnika:
- idee leidmine, sõnastamine
- karikatuuri kavandamine, kompositsiooniline täpsustamine
- kiired harjutused etteantud teemal (hobune suitsetab piipu, ema ja laps suusatavad kuuvalgel ööl, naine hüppab lennukist välja, kauboi kaevab auku, vanamees sööb lihapirukat, kaks meest kaklevad, ühel neist on puujalg, rebane sööb makarone, mina istun arvuti taga, kaks meest tõmbavad autot käima, kukk sõidab jalgrattaga - joonistamiseks aega1 minut)

11 K

11 K

 Roland-Sander Lindre
- eeltööd, kavandid 

Heleri Kõrge- töö graafiline teostus (tintenpen, marker) ja vormistus
- ruumilise mõju ja faktuuride arvestamine
- lõpliku idee erinevad variandid Lisamaterjalid:
- esitlus karikatuuri kohta eri ajastutel
- näited Eesti karikatuuri kohta, arutelu, ajakirja "Pikker" tutvustus

- Jean Effeli ja Priit Pärna karikatuurid ja multifilmid
Priit Pärn- Tartu Kunstigümnaasiumi korraldatava koolinoorte karikatuurivõistluse kataloogid

Metoodilised märkused:
- ülesande ajendiks oli koolinoorte karikatuurivõistlus, kuhu kõik valminud tööd said saadetudThursday, March 28, 2013

Põimornament
Book of DurrowBook of Kells


Book of Kells

Kes:
10 K klass, märts 2013

Ülesanne:
Luua graafiliste vahenditega kompositsioon, kus on kasutatud põimornamendi vormivõttestikku ja kujundeid vabalt valitud kontekstis.

Sisu, protsess:
- lähem tutvumine kunstiajaloo tunnis käsitletud varakeskaegse keltide ja viikingite põimornamendiga, selle vormiline analüüs 
- põimornamendi ja selle mitmesuguste variantide kasutamine tänapäeva kunstis, graafilises disainis ja tätoveerimiskunstis
Keldi mustril põhinev tätoveering

Andy Goldsworthy Põimornament,
 riietusdetailKeldi mustril põhinev 
grafiti

- varakeskaegse põimornamendi ja juugendi vormikeele sarnasused ja erinevused Malcolm Davidson- sõlmelise ja põimitud pinna kasutamise võimalikud tähendused ja visuaalne mõju
- põimitud ja sõlmitud vormide loomise tehnilised nüansid (ruumilisuse saavutamine, paela liikumise järjekord jne.)
- kompositsiooni lähtepunkti leidmine, idee ja vormi vahekord
- teose graafiline teostamine (grafiit, tintenpen, marker, värvipliiats

Vorm, tehnika:
- põimimise põhimõte üldiselt
- tasapinnalise ja ruumilise põimornamendi erinevus
- näited ja harjutused nööri, paela ja paberiribadega- motiivi ja graafiliste materjalide valik
- kujutavate elementide integreerimine ornamenti 
Figuraalse motiiviga põimornament- valitud temaatikale vastava kompositsioonilise lahenduse ja detailide kombineerimine
     

- tausta kasutamise või tausta kasutamisest loobumise otsustamine
- graafiline mitmekesisuse saavutamine (pindade ja joonte iseloomu, tugevuseja faktuuride varieerimine)
- võimalik värvinüansi lisamine
- tervikliku kompositsiooni teostamine

 


Lisamaterjalid, abivahendid:
- esitlus ajaloolisest põimornamendist ja selle tänapäevastest ilmingutest kunstis, graafilises ja tootedisainis, tänavakunstis jne.
- videonäited põimornamentide teostamise tehnikast
- teemaga seotud terminid eesti ja inglise keeles
- nöör, pael, paber jne.

Metoodilised märkused: 
- ülesandesse tuleks kaasata ka meeldetuletus ja selgitus erinevate labürintide sisulise tähenduse ja vormi kohta

 Knossose palee põhiplaan
- põimimisefekti kasutades võib luua suuremaid pindu

- põimimise kaudu võib väljendada mingi objekti vormi või olemust