Wednesday, November 23, 2011

Plakati muutmineMarge Monko 

Kes:
8 K klass, november 2011

Ülesanne:
Kujundada graafiliste vahenditega etteantud plakatil kujutatud tegelasele uus roll ja kontekst vastavalt tekkinud sisulistele ja visuaalsetele assotsatsioonidele.

 


Merilin Ulm  


Liina Sõrmus


 
 Merit AusmeelSisu:
- arutelu etteantud plakati sisu üle 
- teose tutvustus, mille osa antud plakat on (Kreenholmi tehase ajalugu ja olukorda käsitlev kunstiprojekt)
- teose autori tutvustus, tema looming üldiselt (Marge Monko)
- plakati üldise vormi ja kujutatud figuuri kompositsiooniline ja anatoomiline analüüs
- idee ja lähenemisnurga leidmine ülesandele
- kasutatava tehnika valik (värvilised tuššid - must, sinine, punane, roheline
- sulejoonistuse võimalused ja spetsiifika
- töö terviklik teostamine
- üldine arutlus soorollide üle
 
Birgit Balitski
Janar Tiik


 Kaire Jürgenson
Tehnika, vorm:
- seoste leidmine etteantud poosi ja tegelasega
- tegelaskuju iseloomu edasiandmine väliste kriteeriumite abil (riietus, rekvisiidid, taust)
- kompositsiooni kavandamine kihtide kaupa (millised osad jätta nähtavaks ja millised kinni katta)
- tuššijoonistuse spetsiifilised probleemid (pinnad ja faktuurid, värviliste tuššide segamine, plekid, pintsli ja sule kasutamine)
- etteantud plakati paberi käitumisega arvestamine

 
Iida-Mai Einmaa

 

Elise Loo

Kirke Kalamats


Metoodilised märkused:
- plakatid pärinesid Kunstihoone näituselt, kust külastaja sai neid kaasa võtta
- kuna Marge Monko kogus sel perioodil fotosid oma plakati kasutamise kohta, et neid kataloogis kasutada, saatsin kogu ülesande materjali talle tutvumiseks
- värvilised tuššid osutusid heaks tehniliseks valikuks ülesande teostuses, kuna need sobisid plakati üldise kujundusega ja paberi materjaliga
- lisaks tuššile otsustasime kasutada valget guašši, korrektorpliiatsit ja kriiti

Jürgen Palling


Siim Elmers

Friday, October 28, 2011

Foto remake Anu Vahtra


Kes:
10 K klass, iseseisev ülesanne, oktoober 2011

Ülesanne:
Vähemalt ühe Tallinna Fotokuu näituse külastamine koolivaheajal ja ühe vabalt valitud teose kompositsiooniline ja vormiline kordamine kättesaadavate vahenditega.

Marlo Pasqual ja Maris Morel
Sisu, vorm, tehnika:
- Tallinna Fotokuu kui kui kunstisündmuse teadvustamine, näituste programmi ja autoritega tutvumine
- kopeeritava teose valik
- teose sisuline, kompositsiooniline ja vormiline analüüs (mis või kes on pildil? kus on pilt tehtud? mis ajastu kaadriga on tegemist, kuidas ja millega foto on pildistatud jne.)

Anu Lilp ja Ailis MäesaluEva Lenke Asszonyi
 

- lisainfo otsimine teose autori kohta
- tehniliste lahenduste leidmine töö teostamiseks ja esitamiseks
- valgusega arvestamine, muud fototehnililised nüansid
- töö ühine esitlemine, valiku põhjendus, analüüs ja tagasiside

Adam Bloomberg ja Oliver ChanariniKarina Vunn
Liis Pajuväli

Metoodilised täiendused:
- originaalteosed ja koopiad võiks esitada/eksponeerida kõrvuti
- koopia peaks teostama eelkõige valitud teose sisust lähtuvalt
- osad õpilased valisid formaalselt kuskil nähtud foto, süvenemata Tallinna Fotokuusse kui kunstisündmusesse
- rõhutama peaks kopeeritava teose autori nimele tähelepanu pööramist ja taustainfosse süvenemise vajadust

Jaan Klõsheiko ja Joosep Sang

 
 Miriam Böhm ja Erik Rooba


Arnis Balcus ja Siim-Erik Pärn

Marlo Pasqual, Maarja Sildvee ja Kirsika Kungur

Rohkem pilte: http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/333221/


Thursday, January 27, 2011

Fiktiivne toode
Laura UustalJasmin Bürger
 Kes:
10 K klass, aprill 2010
Gümnaasiumi üldkunsti valikaine grupp, jaanuar 2011

Ülesanne:
Luua mõnd kaubandusvõrgus olemasolevat toodet aluseks võttes selle manipuleeritud variant, mis näitaks toodet kriitiliselt uuest vaatenurgast. Kujutada seda toodet vabalt valitud vahenditega.

Andy Warhol Andy Warhol


Sisu:
- tarbimise teema kunstiajaloos (Warhol, popkunst) ja tänapäeva kunstis
- urban interventionism (keskkondlik sekkumine) kui üks tänavakunsti võimalus
Crystal Gregory

Joseph Faulkner

Mart Viljus- tarbimine meie identiteedi looja ja kujundajana
- reklaam meie tarbimisharjumuste ja visuaalse keskkonna kujundajana
- tähelepane saavutamise võimalused keskkonnas
- reklaamis kasutatavad toote esitlemise meetodid ja stilistika
- kriitilise vaatenurga leidmine isiklike tarbimisharjumuste põhjal
- valitud objekti välise kuju ja disaini analüüs
- objekti kujutamine, vaatepunkti arvestamine

 Lisa C. C. Savola


Mirjam Kristian


Marten Limbach


Triinu SuitsProtsess, tehnika:
- arutelu tarbimisharjumuste ja toodete omaduste üle
- idee leidmine ja arendus
- tehniliste vahendite valik objekti kujutamiseks
- toote kujutamine (vaatepunkti, valguse ja varju arvestamine)
- teose terviklik teostamine

Abimaterjalid:
- esitlused popkunsti ja urban interventionism ' i kohta
- valitud tooted
- valitud toodete pildid

Metoodilised märkused:
-  ülesande võib teostada fotomanipulatsioonina või reaalse kolmemõõtmelise fiktiivse tootena
- võib kaaluda reaalseid manipulatsioone toodetega (müügikohta paigutamine)
- võib teha erinevaid harjutusi keskkonnas (inimeste tähelepanelikkuse tuvastamine)

- toote kaudu võib kriitiliselt osutada mõnele sotsiaalsele probleemileRistiine Ruven 


Mairi Mölder

- töö kaudu võib kritiseerida mõne toote omadusi või toimetVeronika Shersnjova


 Evelin MüllerAlissa Nirgi


- töö kaudu võib kritiseerida tarbijate harjumusi
- töös võib kasutada erineva alatooniga sõnamängu ja tähelepanelikkusega manipuleerimist
Varmo OntonKaisa-Gerda Kohari
 Mirjam LaurimäeRasmus AugHolger Rannus