Friday, January 25, 2013

Dekollaaž
Jacques Villegle


Jacques Villegle
Hoarding billboard decollage background, www.123rf.com Mall Nukke
Kes:
12 K klass, paaristöö, jaanuar 2013

Ülesanne:
Luua suureformaadiline (umbes 200x130 cm) dekollaaž kasutada olevast materjalist.

Sisu:
- dekollaaži mõiste
- näited dekollaaži tehnika kasutamisest kunstis ja spontaansest esinemisest linnakeskkonnas, teema arendus isiklike kogemuste põhjal
- kasutatava materjali analüüs, ühistegevuse plaani koostamine
- tehniliste valikute teadlik kasutamine lõpptulemust silmas pidades
- pinna ettevalmistamine (erineva tihedusega kihtide kartongalusele kleepimine erineva liimikihi paksuse ja katvusega)

- dekollaaži teostamine (kihtide rebimine, kompositsiooni rütmide arvestamine)
- stabiilse koospüsiva teose vormistamine
- spontaanse tegevuse ja sisulise sõnumi vahekord dekollaaži puhul

Protsess, tehnika, materjal:
- kui dekollaaži ei saa teostada linnaruumis või väliskeskkonnas, tuleks aluskihiks kasutada tugevamat kartongi, masoniitivõi vineeri
- dekollaaži ettevalmistustamisel tuleks kasutada kliistrit, tapeediliimi või veega lahjendatud PVA-liimi
- tulemus tuleb hea, kui kleepida vaheldumisi erineva tiheduse ja struktuuriga kihte (näiteks ajaleht, värviline paber, valge paber, plakatid jne.)
- dekollažile võib lõppfaasis lisada ka värvi
- pinna ettevalmistuse ja dekollaaži teostamise peaks planeerima eri päevadele

 12 K, http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/357023/
Metoodilised täiendused:
- esitlused plakatite tootmise tehnoloogia arengu ja Barbara Krugeri loomingu kohta
- dekollaaži jaoks võib ära kasuda vanu kunstitöid, koolitöid, dokumente, ajalehti, vanapaberit ja muud taolist
- valmis dekollaaže võiks paigutada linnaruumi või pildistada keskkonnas
- ülesande juures võiks uurida plakatite trükiprotsessi ja reklaamide paigutamise reegleid ja toimimist linnaruumis
- ülesande juures võiks käsitleda reklaami ja plakatite staatust ja tähendust tänapäeva linnaruumis ja ühiskonnas üldiselt Tuesday, January 22, 2013

Kirjelduse järgi joonistamine
 

Kes: 10 K klass, paaristöö, jaanuar 2013

Ülesanne:
Õpilased moodustavad paarid. Üks paariline kirjeldab talle antud pilti, kasutades ainult vormilist kirjeldust (objektide kuju, asukoht, värv, joonte ja pindade kuju ja iseloom, faktuur, hele-tumedus jne.) tehes seda nii, et teine paariline pilti ei näe. Too joonistab kirjelduse järgi kujutise paberile. Eesmärgiks on koostöös saavutada võimalikult täpne pildi koopia. Paarilised vahetavad kohad ja teevad ülesande teist korda läbi.


10 K 2013 http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/357023/Sisu:
- nähtava objekti vormi ja kompositsiooni võimalikult täpne verbaalne kirjeldamine
- verbaalse kirjelduse visuaalne järgimine
- kommunikatsiooni ja koostöö harjutamine
- täpuse ja tähelepanu harjutamine, järjekindlus
- protsessi juhtimise harjutamine
- tegevuse ja tulemuste analüüs

Vorm:
- lähtematerjaliks võib kasutada postkaarte, reproduktsioone, pilte ajakirjadest
- joonistada võib segatehnikas, eri vahenditega, hästi sobivad viltpliiatsid ja markerid

Metoodilised märkused:
- ühe postkaardi kirjeldamiseks/joonistamiseks kulub umbes 45 minutit
- tuleks jälgida, et joonistaja kirjeldatavat pilti ei näeks
- paarid võib lasta õpilastel endil moodustada või panna kokku juhuslikult
- õpetaja võiks protsessi jälgida ja juhtida tähelepanu detailidele või tekkinud vigadele
- võib tulla ette olukordi, kus paari koostöö üldse ei suju ja õpetaja peab olukorda rahustama ning visuaalset tulemust teise nurga alt analüüsima ja näitama
- õpetaja võib luua seose kirjeldustõlke ja nägemispuudega inimeste igapäevaeluga 

Tuesday, January 15, 2013

Talvised jooned ja pinnad

 


Kes:
9 K, jaanuar 2013

Ülesanne:
Leida talvisest loodusest erinevaid jooni ja pindu, kadreerida seeria pingestatud kompositsioonilisi etüüde. Valida fotoseeriast üks motiiv ning maalida selle alusel kompositsioon.
Sisu:
- joone ja pinna mõiste
- piiratud ja piiramata pinna mõiste
- detailide leidmine ja märkamine keskkonnas
- kompositsioonilise dünaamika ja pinge nägemine ja tuvastamine
- fotoaparaadi kasutamine välitingimustes
- pindade ja olukordade tekitamine
- fotomaterjali tehniline käsitlemine, failide ülekanne
-  materjali fototehniline analüüs
- fotomaterjali kompositsiooniline analüüs, seeriate koostamine
- maalimotiivi valimine fotomaterjali hulgast, valiku kriteeriumid
- motiivi maalitehniline terviklik teostamine
- eri materjalide kasutamine (krunt, pahtel)


Vorm, tehnika, protsess:
- ühine fotosessioon Stroomi rannas

- ühistegevus looduslike materjalidega (pillirooga helide ja joonte rütmide tekitamine)

- fotomaterjali ülekanne (mälupulgad, mälukaardid, usb-juhtmed, bluetooth)
- kogu klassi fotomaterjali ühine ülevaatus ja analüüs
- sisulise või vormilise aktsendiga seeriate koostamine fotodest (5-15 fotot)
- maalimiseks sobiliku motiivi valimine- foto alusel maalispetsiifilise teose loomine (koloriit, faktuur)
- lõpetatud töö teostamine

Abivahendid, metoodilised märkused:
- fotoaparaadid, projektor, printer
- fotoseeriaid ja maale võiks eksponeerida koos
- korrata võiks abstraktsuse, abstraheerimise ja faktuuri mõisteid
- üksiku ja üldise mõisted, üldkompositsiooni paradigma
- näitena kasutasin Taavi Piibemanni projekti "Strugatskid"Taavi Piibemann
- ülesandele foto-osale võib läheneda ka ruumilise kompositsiooni leidmise nurga altRohkem fotosid: