Monday, February 25, 2013

Kunstiajalooline autoportree

Kes: 
11 K klass, veebruar 2013

Ülesanne: 
Valida kunstiajaloost tuttav teos, mis sisaldaks figuraalset või portreelist 
motiivi ja teostada selle koopia asendades portreeline osa autoportreega.

Sisu:
- emotsionaalsetest kriteeriumitest lähtuvalt valitud kunstiajalooliselt olulise teose analüüsimine
- lisateadmiste omandamine teose autori, tema loomingu ning vormikeele eripära kohta
- lisateadmiste omandamine teose loomise ajastu kohta, selle võrdlemine õpilasele tuntud ühiskondliku kontekstiga
- valitud teosega isikliku seose sõnastamine, kaasaja ühiskondliku ning kultuurilise kontekstiga paraleelide pakkumine
- autoportree kujutamise probleemide ja tehnikaga tegelemine

Vorm, tehnika, materjal:
- valitud teose vormikeele tehniline analüüsimine
- töötamine valitud teose vormivõtteid kasutades (kompositsioon, koloriit, pintslitöö jne.)
- autoportree loomine valitud teose stilistikat kasutades, portreedetaili paigutamine tervikusse

Protsess:
- kunstiajaloolise algmaterjali otsimine, valik, põhjendus
- valitud teose kompositsiooniline ja tehniline analüüs
- kompositsiooni kopeerimine, sarnase üldmulje saavutamine
- autoportreelise osa tervikusse paigutamine
- töö esitlemine, valiku põhjendus

Abivahendid:
- kunstiajaloo õpikud, kunstialbumid, internet
- koopiamasin, printer

Metoodilised märkused:
- kompositsiooni kopeerimisel võib kasutada ruutudega suurendamise puhul kasutatavat metoodikat või projektoriga suurendamise võimalusi
- selgem tulemus jääb, kui valida niisugune teos, kus portree või figuur ei ole liiga dekonstrueeritud ega näo osa varjatud või moonutatud
- arvestada tuleks valitud teoste tehnilisi eripärasid - kas õpilaste käsutuses olevate materjalidega on võimalik sarnast tulemust saavutada
- valida võiks sellised teosed, mis on kunstiajaloost enamikule tuttavad ja äratuntavad


Wednesday, February 13, 2013

Sini-must-valge paberobjekt

Kes: 11 K klass, paaristöö, veebruar 2013

Ülesanne:
Sinist, musta ja valget pabermaterjale kasutades luua dekoratiivne skulpturaalne objekt, mida oleks võimalik eksponeerida tasapinnal või riputades.

 Peter Paul Rubens


 Rembrandt van Rijn

 Andrew Saunders, Luminescent
Limacon
 Andrew Jhonson, BestPSDtoHTML
Sisu:
- lähtumine baroki teemast kunstiajaloos, maalidel silmatorkavate volditud kraede ülesehituse ja vormi analüüs
- tutvumine paberi kui skulptuurimaterjali võimaluste ja selle kasutamisega kaasaja kunstis, ruumikujunduses ja disainis
- ühine töö kavandamine
- olemasolevate materjalide omadustega arvestamine kavandadamine
- viimistletud paberobjekti loomine
- sini-must-valge kombinatsiooni ja paberi vormi võimalike seoste analüüsimine, leitud seoste kasutamine oma töös Vorm, protsess:
- töö paaridena, ühisloomingu dünaamikaga arvestamine, suhtlemise harjutamine
- materjalide erineva käitumise katsetamine (kartong, paber, papp, pael)
- stabiilsete kinnitusmeetodite leidmine (teip, klambrid, liim, õmblemine, aluspinnad jne.)
- objekti kolmemõõtmelisusega arvestamine
- objekti stabiilsuse ja püsivuse saavutamine
- mäng abstraktse vormiga, jutustavatest detailidest loobumine
- valmis objekti pildistamine, erinevad vaated ja taustadMetoodilised märkused:
- sini-must-valge materjalipiirang oli valitud vabariigi aastapäeva ja ruumide dekoreerimise võimalust silmas pidades
- paaristöö puhul võib protsessi jooksul tulla ette vajadus tööd üksi jätkata
-  paaristöö puhul võib tulla ette olukordi, kus õpetaja peab olukorda rahustama või suunama, surnud punktist üle aitama

Abivahendid:
- esitlused paberi skulptuurimaterjalina kasutamise kohta kunstis ja disainis
- ajakirjad, raamatud
- projektor, fotoaparaatKoloreeritud tallatrükk

 
 9 K


Kes:
9 K klass, veebruar 2013

Ülesanne: 
Luua jalatsite tallamustreid trükkides ja koloreerides kompositsioonide seeria.

Sisu:
- ajendiks oli ülesanne, mille käigus otsisime looduses joonte, pindade ja faktuuride kombinatsioone (http://trjyrves.blogspot.com/2013/01/talvised-jooned-ja-pinnad.html)
Triinu Jürves
- piiratud ja piiramata pinna mõiste, tasakaalustatud kompositsioon
- jalajälg kui märk inimese tegevusest ja emotsioonidest
- jalajälje sümboli kasutamine meedias ja kunstis

 

Tudor Hulubei

- trükigraafika alternatiivsed võimalused (ilma trükipressita trükitavad)
- trükigraafika tehnikad, mis kasutavad materjali pinna eripära (pakutrükk, laudpuulõige, kartulitrükk jt.)
- tõmmiste koloreerimine guaššvärvidega
- seeria mõiste, sisuline ja vormiline seriaalsus
- abstraktsed pinnalahendused koosmõjus kujutava ja narratiivse motiiviga
- tervikliku komplekti teostamine
 

Tehnika, protsess:
- jalatsite valik, mustrite arvestamine (jalatsid pärinesid kooli garderoobi leiukastist)
- trükiproovid (trükivärv, guaššvärv)
- trükirullide, trükivärvi ja tärpentini kasutamine
- 3-5 erineva lahendusega trükipinna loomine
- tõmmiste analüüs, seeria koostamise võimalused
- tõmmiste koloreerimine guaššvärvidega, eri lahendustega seeria osade loomine
- tervikliku seeria või komplekti teostamine
 
Metoodilised märkused:
- õpilaste jaoks nõudis võõraste jalanõude tööks valimine leiukastist ja kasutamine suhteliselt suurt eneseületust (nende sõnul olid võõrad jalatsid räpased ja nad ei soovinud neid eriti puudutada)
- trükivärvi ja tärpentini kasutamine klassiruumis nõuab ettevaatusabinõude tarvituselevõttu (määrimine, allergiaoht)
- lisaks iga õpilase individuaalsetele töödele tegime ühiselt suureformaadilise kompositsiooni koridori põrandal, osi sellest said koloreerimise tunni ajal kasutada trükkimise tunni ajal puudunud õpilased

Abivahendid, materjalid:
- valik reljeefsete tallamustritega jalatseid
- trükivärv, trükirullid, klaasid, tärpentin jne.