Monday, February 25, 2013

Kunstiajalooline autoportree

Kes: 
11 K klass, veebruar 2013

Ülesanne: 
Valida kunstiajaloost tuttav teos, mis sisaldaks figuraalset või portreelist 
motiivi ja teostada selle koopia asendades portreeline osa autoportreega.

Sisu:
- emotsionaalsetest kriteeriumitest lähtuvalt valitud kunstiajalooliselt olulise teose analüüsimine
- lisateadmiste omandamine teose autori, tema loomingu ning vormikeele eripära kohta
- lisateadmiste omandamine teose loomise ajastu kohta, selle võrdlemine õpilasele tuntud ühiskondliku kontekstiga
- valitud teosega isikliku seose sõnastamine, kaasaja ühiskondliku ning kultuurilise kontekstiga paraleelide pakkumine
- autoportree kujutamise probleemide ja tehnikaga tegelemine

Vorm, tehnika, materjal:
- valitud teose vormikeele tehniline analüüsimine
- töötamine valitud teose vormivõtteid kasutades (kompositsioon, koloriit, pintslitöö jne.)
- autoportree loomine valitud teose stilistikat kasutades, portreedetaili paigutamine tervikusse

Protsess:
- kunstiajaloolise algmaterjali otsimine, valik, põhjendus
- valitud teose kompositsiooniline ja tehniline analüüs
- kompositsiooni kopeerimine, sarnase üldmulje saavutamine
- autoportreelise osa tervikusse paigutamine
- töö esitlemine, valiku põhjendus

Abivahendid:
- kunstiajaloo õpikud, kunstialbumid, internet
- koopiamasin, printer

Metoodilised märkused:
- kompositsiooni kopeerimisel võib kasutada ruutudega suurendamise puhul kasutatavat metoodikat või projektoriga suurendamise võimalusi
- selgem tulemus jääb, kui valida niisugune teos, kus portree või figuur ei ole liiga dekonstrueeritud ega näo osa varjatud või moonutatud
- arvestada tuleks valitud teoste tehnilisi eripärasid - kas õpilaste käsutuses olevate materjalidega on võimalik sarnast tulemust saavutada
- valida võiks sellised teosed, mis on kunstiajaloost enamikule tuttavad ja äratuntavad


No comments:

Post a Comment