Sunday, December 23, 2012

Ajalehe pealRobert Gober
Robert Gober
Mary V. March


Rosie Leventon
Kes:
11 K klass, detsember 2012

Ülesanne:
Luua graafiliste kompositsioonide seeria kasutades alusmaterjalina ajalehte.

Sisu:
- tutvumine näidetega kunstist, mis kasutab ajalehte teose koostisosana
- paberajalehe kui igapäevase infokandja sisu ja vormi analüüs
- paberajalehe positsioon tänapäeva meedias
- ajalehe lehekülgede küljenduse analüüsimine visuaalsest ja kujundlikust seisukohast, uute seoste nägemine ja leidmine
- ajalehe vormiga suhestuva ja uut kujundlikku vaatenurka pakkuva graafilise (joonistus, kollaaž, värv) lahenduse leidmine
- tervikliku seeria teostamine


  

Protsess, vorm, tehnika:
- üldine tutvumine ajalehega "Sirp", arutelu selle sisu ja visuaalse eripärakohta
- katsetused teksti ja piltide omavaheliste kompositsiooniliste seoste muutmisega
- artiklite sisust lähtuvate lahenduste katsetamine
- tehniliste vahendite (tušš, tintenpen, pastakas, akvarell, kollaaž) käitumise katsetamine ajalehepaberil
- tervikliku seeria teoostamine
- seeria kompositsiooniline tasakaalustamine, viimistlusMetoodilised täiendused:
- õigeks lahenduseks osutus seeria mahu piiritlemine ajalehe kolme leheküljega
- ajalehepaberite eksponeerimisel tuleb arvestada, et tegu on õrna materjaliga
- õpilased peaksid need artiklid, millega nad manipuleerima asuvad, läbi lugema

Abimaterjalid:
- näited ajalehti kasutavate kunstiteoste kohta
- projektor
- ajalehed


11 K ülevaatenäitus

Tuesday, December 18, 2012

Kitš

  
Kes: 12 K klass, detsember 2012

Ülesanne: 
Luua vaba tehnilise lahendusega teos, mis kasutaks sõnumi edastamiseks teadlikult kitši vormikeelt.

Sisu:
- kitši termin, ilu mõiste
- kitš igapäevases visuaalses keskkonnas (reklaam, kaubandus, erootika jne.)
- kitši vormikeele teadlik kasutamine kunstis


Jeff Koons


  Pierre&Gilles


Marko Mäetamm


- hea ja halb maitse, madal ja kõrge kunst modernistlikus ja postmodernistlikus paradigmas
- erinevate kitšiga seostuvate nähtuste tutvustus ja analüüsimine
- isiklikud kogemused, arutelu õpilaste harjumuste ja seisukohtade üle
- kontrasti-printsiibi kasutamine, näited
- idee leidmine, isikliku suhte sõnastamine teemaga
- teose komponeerimine, vahendite ja tehnilise lahenduse valik
- teose terviklik teostus 
Vorm, protsess:
- teema arendus, näited kunstiteostest (Jeff Koons, Pierre&Gilles jt.)
- arutelu näidete kohta (reklaam, graafiline disain, harrastuskunst jne.)
- kitšile iseloomulike vormivõtete leidmine ja sõnastamine
- kompositsiooni kavandamine ja idee arendamine
- töö teostamine, iga projekti tehniliste küsimuste lahendamine
- tööde esitlus, eksponeerimise võimalused


 


Lisamaterjalid, metoodilised täiendused:
- esitlus kitši kasutamise kohta kunstis
- esitlused teemaga seostuvate nähtuste kohta (cosplay, inim-nukud, furry art jne.)


Näide furry art subkultuuri visuaalse keele kohta


- ülesande tehnilise teostuse jaoks võiks varuda mitmesuguseid efektimaterjale (kuldsed ja sädelevad värvid ja vildikad, roosad paberid jne.)Wednesday, December 12, 2012

Kaksikportree

Kes:
8 K klass, november 2007 ja 
9 K klass, detsember 2012

Ülesanne:
Luua kahe inimese, kelle vahel on mingit tüüpi emotsionaalne side, kattevärvidega portreekompositsioon tondoformaadis.

Sisu:
- inimestevaheliste eri tüüpi suhete märkamine ja sõnastamine, arutelu
- emotsioonide osa inimestevahelistes suhetes
- emotsioonide kehalise ja miimilise väljenduse variandid ja kujutamine, arutelu
- emotsioonide väljendamine kirjas (emotikonid), tekstis, muusikas jne.
- tondoformaadi mõiste ja kompositsiooniline eripära
- kompositsiooni kavandamine, ringikujulisel formaadil kujundite tasakaalustamine
- portree konstrueerimine (näo osad, vaade)
- tervikliku teose maalimine, koloriidi loomine
- maalitehnilised probleemidVorm, protsess, tehnika:
- ringikujulise aluspaberi joonestamine ja välja lõikamine (sirkli konstrueerimine nöörist ja pliiatsist)
- idee paigutamine ülesande kriteeriumitesse 
- figuuride ja portreede konstrueerimine, paigutamine ümmargusele alusele
- emotsioonide väljendus näos, selle kujutamine
- tausta ja ruumi lisamine või sellest loobumine
- maalitehnilised küsimused, tervikliku töö teostamine
Metoodilised märkused:
- õpilased kipuvad eelistama fiktiivsete tegelaste vaheliste suhete kujutamist (justkui nad ei oleks reaalsete inimeste vaheliste suhetega kokku puutunud)
- teemaga seoses peaks puudutama reaalsete ja virtuaalsete suhete ja käitumise erinevusi