Thursday, March 28, 2013

Põimornament
Book of DurrowBook of Kells


Book of Kells

Kes:
10 K klass, märts 2013

Ülesanne:
Luua graafiliste vahenditega kompositsioon, kus on kasutatud põimornamendi vormivõttestikku ja kujundeid vabalt valitud kontekstis.

Sisu, protsess:
- lähem tutvumine kunstiajaloo tunnis käsitletud varakeskaegse keltide ja viikingite põimornamendiga, selle vormiline analüüs 
- põimornamendi ja selle mitmesuguste variantide kasutamine tänapäeva kunstis, graafilises disainis ja tätoveerimiskunstis
Keldi mustril põhinev tätoveering

Andy Goldsworthy Põimornament,
 riietusdetailKeldi mustril põhinev 
grafiti

- varakeskaegse põimornamendi ja juugendi vormikeele sarnasused ja erinevused Malcolm Davidson- sõlmelise ja põimitud pinna kasutamise võimalikud tähendused ja visuaalne mõju
- põimitud ja sõlmitud vormide loomise tehnilised nüansid (ruumilisuse saavutamine, paela liikumise järjekord jne.)
- kompositsiooni lähtepunkti leidmine, idee ja vormi vahekord
- teose graafiline teostamine (grafiit, tintenpen, marker, värvipliiats

Vorm, tehnika:
- põimimise põhimõte üldiselt
- tasapinnalise ja ruumilise põimornamendi erinevus
- näited ja harjutused nööri, paela ja paberiribadega- motiivi ja graafiliste materjalide valik
- kujutavate elementide integreerimine ornamenti 
Figuraalse motiiviga põimornament- valitud temaatikale vastava kompositsioonilise lahenduse ja detailide kombineerimine
     

- tausta kasutamise või tausta kasutamisest loobumise otsustamine
- graafiline mitmekesisuse saavutamine (pindade ja joonte iseloomu, tugevuseja faktuuride varieerimine)
- võimalik värvinüansi lisamine
- tervikliku kompositsiooni teostamine

 


Lisamaterjalid, abivahendid:
- esitlus ajaloolisest põimornamendist ja selle tänapäevastest ilmingutest kunstis, graafilises ja tootedisainis, tänavakunstis jne.
- videonäited põimornamentide teostamise tehnikast
- teemaga seotud terminid eesti ja inglise keeles
- nöör, pael, paber jne.

Metoodilised märkused: 
- ülesandesse tuleks kaasata ka meeldetuletus ja selgitus erinevate labürintide sisulise tähenduse ja vormi kohta

 Knossose palee põhiplaan
- põimimisefekti kasutades võib luua suuremaid pindu

- põimimise kaudu võib väljendada mingi objekti vormi või olemust


No comments:

Post a Comment