Thursday, February 19, 2015

Fototerminid


Kes:
10 K klass, veebruar 2015

Ülesanne:
Fotograafia kui kunstivaldkonna põhiolemusega tutvumine, põhiliste fototerminitega tutvumine, klassikaliste fotograafiliste plaanide pildistamine

Sisu:
- loeng fotokunsti põhilistest terminitest,  kompositsioonilistest ja tehnilistest aspektidest
- analoog- ja digifotograafia põhiterminid ja tehnilised erinevused
- kaamera ja inimsilma tegutsemise erinevused
-  kadreerimise termin
- fotoplaanide eristamine, näited
- üldplaan, keskplaan, suur plaan, detailplaan, makrovõte (terminid, näited)
- seeria mõiste
- dokumentaal- ja lavastusfoto erinevus
- fotograafia põhilised žanrid
- seeriaprintsiip
- teema teadlik valimine 

Tehniline protsess:
- eri plaanide praktiline pildistamine
- kaadrite lavastamine ja ülesehitamine
- valgustingimuste ja taustade arvestamine
- pildistamise tehnilised aspektid (teravustamine, kadreerimine, fotoaparaadi käsitsemine)
- kaadrite selekteerimine
- pildistatud materjali analüüsimine kompositsioonilisest ja tehnilisest seisukohast
- fotode transportimine telefonidest ja fotoaparaatidest arvutisse
- fotode töötlus kättesaadavate pilditöötlusprogrammidega (Photoshop, InDesign, Microsoft Picture Editor, GIMP jne.)
- fotode kadreerimine (lõikamine), hele-tumeduse ja kontrasti korrigeerimine
-  seeria koostamine (teema, kompositsioon)
- vajalike muutuste ja täienduste tegemine
- ülesande põhiline kunstiline eesmärk on viiest tehniliselt korralikust  kaadrist seeria koostamine
- materjalide dokumenteerimine 
Metoodilised täiendused:
- enne pildistama asumist tuleb plaanide sisust selgelt aru saada
- iga fotosessiooniga võib tekkida palju musta materjali, mille hulgas on täiesti ebaõnnestunud kaadreid, tehniliselt ebaõnnestunud kaadreid, huvitavaid fotosid, mis ei mahu antud ülesande alla ja muud asjasse puutumatut
- nutitelefoniga makrovõtete pildistamine on suhteliselt keeruline
- iga kaadri kvaliteeti saab hinnata alles arvutiekraanilt
- seeria ei tähenda viie ühesuguse kaadri valimist, vaid selge narratiivse, abstraktse või kujundliku loo koostamist
- juhendamine toimus teoreetilises osas ja ülesande sissejuhatuses üldise loenguna kogu klassile ja pildistamise, fotode valimise ja seeriate koostamise osas iga õpilasega individuaalselt
- vajalikud käigud plaanide pildistamiseks tegid õpilased iseseisvalt väljaspool tunde

Vajalikud materjalid:
- digi- või peegelkaamera, nutitelefon
- fotode arvutisse võtmise vahend  (juhe, mälukaardilugeja)
- mälupulgad
- mõni fototöötlusprogramm
- kasuks tulevad internetiühendus ja projekteerimisvõimalus
- hea abimaterjal ülesande läbiviimiseks on Fotokuu 2012 raames välja antud õppematerjal
No comments:

Post a Comment