Wednesday, February 4, 2015

Reklaamsilt
 


 Kes: 9 K klass, oktoober 2014

Ülesanne:
Luua reklaamsilt firmale / teenindusasutusele

Sisu:
- reklaamsildi termin, graafilise disaini põhimõisted
- näited erinevatest reklaamsiltidest, nende analüüsimine
Tr. Jürves 2014


Tr. Jürves 2014


 


 google.com

- logo, slogan , reklaam, reklaamsilt
- reklaamsildi kompositsiooniline ülesehitus
- teksti, pildi ja info vahekord reklaamsildil
- värv, kujundid, tekst reklaamsildil
- esitlusgraafika kriteeriumid
- disainiobjektide ja elementide kujutamise loogika üldiselt
- graafilise disaineri töömeetodid
- kavandite ja tööprotsessi olulisus 

google.com


google.com


Tehniline protsess:
- firmanimede ja võimalike tegevusalade ajurünnak
- esialgsed kavandid, nende analüüs ja arendus
- lõpliku reklaamsildi teema valik
- kujundi ja teksti kombineerimine, lihtsustamine
- tehniliste vahendite valik (marker, guašš, akvarell, kollaaž)
- elementide ja teksti kujundamine, kompositsiooniline tervik
- korrektse tulemuse saavutamine
- kavandite ja lõpliku reklaamsildi paigutamine ühele 
alusele
- lõikamine, liimimine

 
 


 


 

Metoodilised täiendused:
- pindade ja kujundite lihtsustamine, selged ja puhtad jooned, pinnad
- sümmeetria mõiste
- sümmeetrilise kujundi konstrueerimine (joonlaua kasutamine)
- teksti konstrueerimisele ja paigutusele tuleks eraldi tähelepanu pöörata
  
No comments:

Post a Comment