Wednesday, February 4, 2015

Dramaatilise rakursiga figuur
Kes: 12 K klass, oktoober 2014

Ülesanne: 
Konstrueerida ja kujutada figuuri, kasutades dramaatilist rakurssi

Sisu: 
- lõplikule tööle eelnes seanss rakursile keskenduvaid figuurivisandeid, mille jaoks õpilased ise poseerisid  
- termini tähendus (rakurss / vaatepunkt)
- näited kunstiteostest, kus rakursi kasutamine annab edasi tugevaid emotsioone või rõhutatud dünaamikat (Andrea Mantegna, barokk-kirikute illusionistlikud laemaalid, Salvador Dali,  jt.)- konnaperspektiivi- ja linnuperspektiivi mõisted, praktilised näited
- rakursiga figuuri kujutamise tehnilised nipid
- fotomaterjali tootmine ja kasutamine ülesandest lähtuvalt
- lõplikule kompositsioonile idee ja lahenduse leidmine

Tehniline protsess:
- figuurivisandid modelli järgi
- abistava fotomaterjali pildistamine klassikaaslaste abil koolimajas
- töö ülesehitus, figuuri paigutus
- tehniliste vahendite valik 
- figuuri õige kujutamine
- sisuliste detailide lisamine, tausta kasutamine 


Metoodilised täiendused:
- töö tehniline lahendus oli õpilaste valida (joonistus, maal, segatehnika)
- rõhk oli figuuril, taust ja kontekst jäid seekord kõrvale, kuid kes soovis, võis selle lisada
- erilist tähelepanu võiks lisaks figuuri õigele kujutamisele pöörata ka selle edastatavale emotsioonile, psühholoogislisele mõjuleNo comments:

Post a Comment