Wednesday, February 19, 2014

Munakarbid

Kes:
11 K klass, veebruar 2014

Ülesanne:
Konstrueerida lainepapist munade pakend (paaristöö)

Sisu:
- munade pakendamise põhikriteeriumid
- näited papi töötlemise võimaluste kohta
- etteantud vahendite spetsiifika (lainepapp, munad)
- ülesandest jäi välja pakendi kujundamine/dekoreerimine
- papi töötlemise spetsiifika
- konkreetne vormiline tulemus
- stabiilse konstruktsiooni saavutamine
Tehnika, vorm:
- põhiliseks tehnoloogiaks pakendite teostamisel kujunes voltimine
- lubatud oli vajadusel kasutada maalriteipi, liimimine jäi kõrvale
- kujundamise spetsiifika
- vormiga seotud valikud
- paaristöö võib olla nii meeldiv loomingulise sünergia rakendamise võimalus kui ka stressirohke võimuvõitlus

Metoodilised täiendused:
- ülesande kestvuseks oli 2x45 minutit
- munad olid õpetaja poolt
- inspiratsiooniks oli Tartu kunstikooli poolt läbi viidud workshopi visuaalne materjal


  11 K 


 No comments:

Post a Comment