Monday, November 19, 2012

Disainilahendus olmelisele probleemile

Kes: 
11 K klass, november 2012, ülesande viis läbi TÜ praktikant Kadi Kriit.


Maris Morel - kõik kodus vajalikud seadmed vajavad pistikuid, neid ei jätku ja juhtmed on alati sassis

Heleri Kõrge - tualeti prill-laud vajab hügieenilist puhastust
Karina Vunn - kõrvaklappide juhtmed lähevad sõlme
Eva Lenke Asszonyi - äratuskell vajaks tirisemise asemel teisi funktsioone


Ülesanne:
Etteantud olmelisele probleemile funktsionaalse lahenduse pakkumine ja selle visuaalne kujutamine.


Villu Samblik - täis sahtlitest jääb osa pealmisi  pabereid ja muid asju sahtli taha kinni, tekitades seal pusasid ja kadudes äraRein Orgmets - kaubanduskeskuses võiks telefon soovitada kliendile sobilikku kaupa

 Sisu:
- ajurünnaku mõiste, protsessi selgitus
- individuaalne ajurünnak etteantud probleemi lahenduseks
- iga õpilase ajurünnaku tulemuste esitlus, ühine analüüs
- lahenduse visuaalne kujutamine, kogu teema katmine visuaalse materjaliga
- tekstilise ja pildilise informatsiooni  kombineerimine
- disainijoonise visuaalse stilistika ja teostamise eri variandid
- kogu info paigutamine A2 lehele
- lehe teostamine vabalt valitud vahenditega
- kompositsioonilise ja informatiivse materjali (joonised+tekst, selgitused) tasakaalustatuse saavutanmine
- probleemi ja lahenduse esitlemine kaaslastele valminud joonise abil, arutelu
Ronald-Sander Lindre -
inimsilmale funktsioone lisav "klaas"Liis Pajuväli - bussi-iste võiks olla hügieenilisem
Metoodilised täiendused:
- õpetaja valmistas kogu klassile ette olmeliste probleemide kirjeldused, õpilased valisid need loosi teel
- esitlus disinilahenduste vormistamise eri võimalustest

Maarja Sildvee - võtmeid on ukse juures kotist raske üles leidaSiim-Erik Pärn - sööklas on kandikut ebamugav kasutada


No comments:

Post a Comment