Monday, November 26, 2012

Mööblimaja interjöör kollaažidetailiga


Kes: 
9 K, november 2012
11 K, veebruar 2013

Ülesanne:
Joonistada interjöörivisand mööblimaja interjööris, lisada joonistusele kollaažidetailid, mis tekitavad kindla sisuga kompositsioonilise terviku.


 

 Sisu:
- interjööri joonistamine reaalses keskkonnas
- motiivi ja vaatepunkti valimine, kadreering
- vaatepunkt, koondumise, rakursi arvestamine
- vaate konstrueerimine, kompositsiooniline lahendus
- tervikliku joonistuse teostamine, pindade faktuurne lahendus
- mööblimaja olustiku ja meeleolu jälgimine ja analüüsimine, arutelu
- joonistuste analüüs, perspektiivi kujutamise hindamine
- kollaažidetailide leidmine ja lisamine kompositsioonile
- uue sisulise terviku saavutamine, kindla sõnumi edastamine tööga


  
Tehnika, protsess:
- kadreerimisakende kasutamine
- perspektiiv-vaate konstrueerimine (silmapiir jne.)
- avalikus ruumis töötamise spetsiifika (poe külastajad, võimaluste leidmine mugavaks joonistamiseks)
- tervikliku vaate saavutamine (faktuurid)
- eri vahendite kasutamine (vildikad, marker, tintenpen)
-  kollaažidetailide leidmine, uue kihilise reaalsuse tekitamise võimaluste nägemine ja leidmine
- eri lahendused kollaažidetailidega
 
 


- kollaažidetailide kompositsiooniline paigutamine
- tervikliku tulemuse saavutamine

 

 
 Metoodilised märkused:
- avalikus ruumis töötamine vajab eelnevaid kokkuleppeid, õpilastel peavad olema joonistusalused ja vajalikud töövahendid
- kasuks tuli eelnev perspektiivi konstrueerimise reeglite kordamine
- valminud A4 formaadis joonistustest suurendasime erinevate kollaaživariantide jaoks A3 valguskoopiad
- sama joonistusülesande tegid läbi 11 K klassi krokii valikaine õpilased

 

No comments:

Post a Comment