Monday, November 26, 2012

Monokroomne mort


 Kes:
8 K, veebruar 2007 ja
12 K, november 2012

Ülesanne:
Maalida vaatluse järgi kattevärvidega monokroomsuse põhimõttel üles ehitatud seadeldis.  
Sisu:
- monokroomsuse ja polükroomsuse mõiste
- kromaatilised ja akromaatilised värvused
- monokroomsuse kasutamine kunstis (Malevitš, Klein jne.)
- musta ruudu kujundi sümboolne ja kontseputuaalne tähendus ja koht kultuuri- ja kunstiajaloos
- seadeldise tehniline maalimine (koloriidinüansid, faktuur jne.)
- tervikliku kompositsiooni saavutamine

 
 

Vorm, tehnika, protsess:
- töö ülesehitus, paigutus
- maalitehnika - koloriidi nüansside saavutamine, toonide segamine
- esemete vorm varju ja valguse kujutamise abil
- seadeldise üldine tervik
Metoodilised märkused:
- esitlused monokroomse kompositsiooni, Kazimir Malevitši, Yves Kleini ja Mark Rothko loomingu kohta 

Kazimir Malevitš


Yves Klein
Mark Rothko
- seadeldist polnud võimalik stabiilselt paigale panna, iga tunni alguses tuli see uuesti installeerida
- arutelu monokroomsete pindade ja nende sümboolse tähenduste üle


No comments:

Post a Comment