Friday, November 30, 2012

Koopia algklassi lapse kunstitööst  
Kes:
12 K, 11 K, november 2012

Ülesanne:
Kopeerida võimalikult täpselt etteantud materjali hulgast valitud algklassi õpilase kunstitöö. Sõnastada võimalik ülesanne, mille raames lapse töö on valminud.
  
Sisu:
- lapse töö tehniline ja kompositsiooniline analüüs
- formaadile ja töö materjalile võimalikult täpse vaste leidmine
- töö tehnilise analüüsi tulemusel leitud protsessi kordamine (tegevuste järjekord jne.)
- tehniliste nüansside arvestamine, nende tekitamise võimalused
- töö emotsionaalse mõju hindamine, sarnase tulemuse saavutamise võimalused
- tervikliku koopia teostamine
- töö valmimise aluseks oleva ülesande mõistatamine
- ülesande sõnastamine
- protsessi üldine emotsionaalne analüüs, seostamine isikliku kunstiloomingu protsessiga

Vorm, tehnika, protsess:
- töö motiivi valimine emotsionaalsetest kriteeriumitest lähtuvalt
- isiklikud mälestused kunstitundides tehtud ülesannetest, nende vormiline ja emotsionaalne mõju isiksuse kujunemisele
- vormilised valikud (tehnika, alusmaterjal jne.)
- koopia kompositsiooniline ja tehniline teostamine
- vormi seostamine sisuliste küsimustega 
- ülesande sõnastamine, ühine arutelu

Metoodilised täiendused, abivahendid:
- ülesande algmatejal pärineb kolleeg Tiia Vali arhiivist, kes kommenteeris ka sõnastatud ülesannete sisu paikapidavust
- ülesande tulemusi võiks eksponeerida paaridena

 12 K ülevaatenäitus

No comments:

Post a Comment