Wednesday, December 12, 2012

Kaksikportree

Kes:
8 K klass, november 2007 ja 
9 K klass, detsember 2012

Ülesanne:
Luua kahe inimese, kelle vahel on mingit tüüpi emotsionaalne side, kattevärvidega portreekompositsioon tondoformaadis.

Sisu:
- inimestevaheliste eri tüüpi suhete märkamine ja sõnastamine, arutelu
- emotsioonide osa inimestevahelistes suhetes
- emotsioonide kehalise ja miimilise väljenduse variandid ja kujutamine, arutelu
- emotsioonide väljendamine kirjas (emotikonid), tekstis, muusikas jne.
- tondoformaadi mõiste ja kompositsiooniline eripära
- kompositsiooni kavandamine, ringikujulisel formaadil kujundite tasakaalustamine
- portree konstrueerimine (näo osad, vaade)
- tervikliku teose maalimine, koloriidi loomine
- maalitehnilised probleemidVorm, protsess, tehnika:
- ringikujulise aluspaberi joonestamine ja välja lõikamine (sirkli konstrueerimine nöörist ja pliiatsist)
- idee paigutamine ülesande kriteeriumitesse 
- figuuride ja portreede konstrueerimine, paigutamine ümmargusele alusele
- emotsioonide väljendus näos, selle kujutamine
- tausta ja ruumi lisamine või sellest loobumine
- maalitehnilised küsimused, tervikliku töö teostamine
Metoodilised märkused:
- õpilased kipuvad eelistama fiktiivsete tegelaste vaheliste suhete kujutamist (justkui nad ei oleks reaalsete inimeste vaheliste suhetega kokku puutunud)
- teemaga seoses peaks puudutama reaalsete ja virtuaalsete suhete ja käitumise erinevusi
No comments:

Post a Comment