Sunday, December 23, 2012

Ajalehe pealRobert Gober
Robert Gober
Mary V. March


Rosie Leventon
Kes:
11 K klass, detsember 2012

Ülesanne:
Luua graafiliste kompositsioonide seeria kasutades alusmaterjalina ajalehte.

Sisu:
- tutvumine näidetega kunstist, mis kasutab ajalehte teose koostisosana
- paberajalehe kui igapäevase infokandja sisu ja vormi analüüs
- paberajalehe positsioon tänapäeva meedias
- ajalehe lehekülgede küljenduse analüüsimine visuaalsest ja kujundlikust seisukohast, uute seoste nägemine ja leidmine
- ajalehe vormiga suhestuva ja uut kujundlikku vaatenurka pakkuva graafilise (joonistus, kollaaž, värv) lahenduse leidmine
- tervikliku seeria teostamine


  

Protsess, vorm, tehnika:
- üldine tutvumine ajalehega "Sirp", arutelu selle sisu ja visuaalse eripärakohta
- katsetused teksti ja piltide omavaheliste kompositsiooniliste seoste muutmisega
- artiklite sisust lähtuvate lahenduste katsetamine
- tehniliste vahendite (tušš, tintenpen, pastakas, akvarell, kollaaž) käitumise katsetamine ajalehepaberil
- tervikliku seeria teoostamine
- seeria kompositsiooniline tasakaalustamine, viimistlusMetoodilised täiendused:
- õigeks lahenduseks osutus seeria mahu piiritlemine ajalehe kolme leheküljega
- ajalehepaberite eksponeerimisel tuleb arvestada, et tegu on õrna materjaliga
- õpilased peaksid need artiklid, millega nad manipuleerima asuvad, läbi lugema

Abimaterjalid:
- näited ajalehti kasutavate kunstiteoste kohta
- projektor
- ajalehed


11 K ülevaatenäitus

No comments:

Post a Comment