Tuesday, September 18, 2012

Kunstigaleriide maastikumäng


10 K 2012 http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/357023/?init=96

Kes:
10 K klass, rühmatöö, september 2012

Ülesanne:
Klass on jagatud juhuslikesse rühmadesse ning iga rühm peab leidma linnas üles teatud arvu kunstigaleriisid ja muuseume. Rühm peab ühiselt leidma viisi, kuidas oma liikumine dokumenteerida ja kogu klassile presenteerida.

Sisu:
- igapäevases kunstielus oluliste paikade tuvastamine
- grupina tegutsemise harjutamine, ülesannete jagamine
- kujundliku väljenduse leidmine reaalsele tegevusele, tehnilise lahenduse valimine
- oma tegevuse analüüs ja presenteerimine

Vorm, protsess:
- objektide leidmine, marsruudi koostamine
- vormilise lahenduse kokkuleppimine ja läbiviimine, vormistamine
- esitluse planeerimine ja läbiviimine
- õpetajapoolsed kommentaarid ja selgitused

Tehnilised abivahendid:
- kaart, nutitelefonid, internet
- fotoaparaat
- projektor

Metoodilised märkused:
- galeriide nimekirjade koostamise juures tuleks arvestada loogilisi liikumismarsruute
- peaks rõhutama, et hoonetesse tuleb ka sisse minna ja galeriid reaalselt üles leida
- õpilased võiksid üles märkida galeriide lahtiolekuajad, piletihinnad vms.
- grupid võiks kokku panna õpetaja, et sundida õpilasi omavahel tutvuma ja suhtlema

No comments:

Post a Comment