Thursday, September 13, 2012

Minu päev
Anasstassia Gutnitšenko
Stefani Blüm
Kes: 
gümnaasiumi üldkunsti valikaine grupp, september 2012

Ülesanne:
Maalivahendeid kasutades kujutada oma päevasündmusi abstraktse kompositsioonina. Kristin Reiljan


 

Jekaterina GutnitšenkoSisu:
- abstraktsuse mõiste, abstraktne kujundikeel, abstraheerimine
- konkreetse koolipäeva sündmuste analüüs, erinevate õpilaste isiklik suhe sarnastesse sündmustesse
- isikliku ja üldise suhe
- sündmuste kujundi- ja värvikeelde tõlkimine, võimaluste arutelu
- tervikliku kompositsiooni loomine
- tööde esitlus 

 Triinu Paide

Sten-Martin Nukki
Silver Ohlo


Vorm, tehnika, protsess:
- ajalise raamistuse loomine kompositsioonile ja kujunditele
- erineva kujuga maali võimalused, formaadi valik
- emotsioonide ja reaalsete sündmuste seostamine värvide ja vormidega
- koloriidi loomine
- maalitehnilised küsimused


 Kelly Remmelgas
 

 Martin Kilm

 Kristiina Kulbok

Metoodilised märkused:
-  ülesande võib seostada muusika analüüsimisega
- näiteks võib kasutada erinevate rütmiliste protsesside visuaalseid graafikuid (südamefilm)
- näiteks võib tutvustada abstraktse kunsti esindajate konkreetseid teoseid, mis väljendavad mingi reaalse sündmuse või olukorraga seotud emotsioone või struktuuri
- ülesande lõppfaasis võiks töid ühiselt võrrelda ja analüüsida
Kriste RemmelgasJoanna Jätsa

No comments:

Post a Comment