Friday, September 28, 2012

Plakat kihilise paberlõike tehnikasJekaterina ja Anasstassia Gutnitšenko

 
Ave Laansoo
Stefani Blüm ja Mari Ann Kaare
Kristina Kulbok ja Kelly Remmelgas


Kes:
gümnaasiumi üldkunsti valikaine grupi paaristööd, september 2012

Ülesanne:
Luua temaatiline plakat kihilise paberlõike tehnikas.

Sisu:
- ülesande ajendiks oli esitlus projekti "Aktiivne ja turvaline koolipäev" (http://www.safeandactiveschoolday.eu/?page=news&news=EE&id=9) kokkuvõtliku seminari posterisessioonil
- teema avamine ja arutelu, õpilaste isiklikud kogemused vahetundi sisustava projekti raames
- alateemade sõnastamine ja valimine
- plakati visuaalse lahenduse eripära (tasapinnaline lihtsustatud kujutis)
- kavandi läbitöötamine, täiustamine
- teksti kasutamine või sellest loobumine
- paberlõike tehnika spetsiifika, kihiline lahendus
- kompositsiooniline lahendus
- plakati teostamine paaristööna

Reino Sigur

Triinu Paide ja Kristin Reiljan

Tehnika, protsess:
- teemade sõnastamine, sisu avamine
- plakatliku visuaalse motiivi loomine ja läbitöötamine
- teksti kasutamine, täpsustamine
- aluspindade valimine  (must, hall toonpaber)
- kujutiste lõikamine, paberinugade kasutamine (joone saavutamine, pindade väljalõikamine)
- aluspindade arvestamine
- värviliste paberite paigutamine paberlõike tagaküljele, tükkide teipimine
- viimistletud terviku saavutamineKriste Remmelgas ja Joanna Jätsa
 

Karl Martin Kruuse ja Silver Ohlo


Sten Martin Nukki ja Martin Kilm


  Metoodilised täiendused:
- õpilaste loodud plakatite põhjal sai teostatud esitlus projekti seminari jaoks
- kihilise paberlõike tehnika on kiire ja efektne võimalus plakati loomiseks
- lõigates tuleb arvestada, et kujundite vahelised pinnad ei muutuks liiga detailseteks, see muudab terviku liiga hapraks, paber võib puruneda
- plakatid on teostatud A1 formaadis
- paberlõikes teostatud plakatite tagaküljed on samuti iseseisvad abstraktsed kunstiteosed
Anasstassia ja Jekaterina Gutnitšenko


Reino Sigur


 Karl Martin Kruuse ja Silver Ohlo
Ave Laansoo


Stefani Blüm ja Mari-Ann Kaare

 Sten Martin Nukki ja Martin Kilm


Kristiina Kulbok ja Kelly Remmelgas

No comments:

Post a Comment