Monday, September 17, 2012

Ajastu mort

 Pieter Claesz

  
Willem Claesz Heda


Paul Cezanne


 Claude MonetKaisa Puustak
 Katrin Piile


Ted Papoulas
  
Kes:
10 K klass, september 2012

Ülesanne:
Ülevaade natüürmordist kui kunstivormist eri ajastutel, rmort kui ajastu vormiline ja kultuuriline dokument. Arutelu natüürmortide koostamise põhimõtetest (esiplaan, tagaplaan, draperiid, valgus, materjalid, detailid) ja ettekäänetest. Õpilased teevad ettepanekuid meie aja natüürmordi koostisosade kohta, õpetaja paneb seadeldised kokku. Natüürmordi kujutamine maalivahenditega, klassikaline maaliline lahendus.Sisu, vorm, tehnika:
- analüüs ja arutelu natüürmordi teemal
- ilmekad näited ajastutut iseloomustavatest mortidest (vanité, madalmaade barokk, modernistlik maalikunst, sotsrealism jne.)
- seadeldise maalimine (paigutus, esemete vorm, maalitehnika, terviklahendus)

Abivahendid ja materjalid:
- pildiline esitlus teema kohta
- seadeldise maalimise võimalus
Kenneth Allik


Marita Tambek
Kristel AviMarten Sion

Liis Pajuväli
Siim-Erik Pärn

No comments:

Post a Comment