Tuesday, January 22, 2013

Kirjelduse järgi joonistamine
 

Kes: 10 K klass, paaristöö, jaanuar 2013

Ülesanne:
Õpilased moodustavad paarid. Üks paariline kirjeldab talle antud pilti, kasutades ainult vormilist kirjeldust (objektide kuju, asukoht, värv, joonte ja pindade kuju ja iseloom, faktuur, hele-tumedus jne.) tehes seda nii, et teine paariline pilti ei näe. Too joonistab kirjelduse järgi kujutise paberile. Eesmärgiks on koostöös saavutada võimalikult täpne pildi koopia. Paarilised vahetavad kohad ja teevad ülesande teist korda läbi.


10 K 2013 http://nagi.ee/photos/pelgulinnakunst/sets/357023/Sisu:
- nähtava objekti vormi ja kompositsiooni võimalikult täpne verbaalne kirjeldamine
- verbaalse kirjelduse visuaalne järgimine
- kommunikatsiooni ja koostöö harjutamine
- täpuse ja tähelepanu harjutamine, järjekindlus
- protsessi juhtimise harjutamine
- tegevuse ja tulemuste analüüs

Vorm:
- lähtematerjaliks võib kasutada postkaarte, reproduktsioone, pilte ajakirjadest
- joonistada võib segatehnikas, eri vahenditega, hästi sobivad viltpliiatsid ja markerid

Metoodilised märkused:
- ühe postkaardi kirjeldamiseks/joonistamiseks kulub umbes 45 minutit
- tuleks jälgida, et joonistaja kirjeldatavat pilti ei näeks
- paarid võib lasta õpilastel endil moodustada või panna kokku juhuslikult
- õpetaja võiks protsessi jälgida ja juhtida tähelepanu detailidele või tekkinud vigadele
- võib tulla ette olukordi, kus paari koostöö üldse ei suju ja õpetaja peab olukorda rahustama ning visuaalset tulemust teise nurga alt analüüsima ja näitama
- õpetaja võib luua seose kirjeldustõlke ja nägemispuudega inimeste igapäevaeluga 

No comments:

Post a Comment