Tuesday, October 16, 2012

+/- ruumilised objektid
Anette Põldsalu
"Toit" ja "Kaugel viibivad lähedased"Marita Tambek
 "Inimesed ei saa üksteisest aru"
Kes: 
10 K klass, oktoober 2012

Ülesanne:
Luua etteantud materjale kasutades temaatiliste ruumiliste objektide paar.Kert Urmas Raudvere,
"Unistuste täitmine" ja "Tüli parimate sõprade vahel"
Johanna Okas
"Halb ilm" ja "Ilus ilm"Brigitta Kannel
"Pizza" ja "Unepuudus"Sisu:
- positiivse ja negatiivse skaala rakendamine emotsioonidega seotud teemade puhul
- positiivsete ja negatiivsete emotsioonide sõnastamine
- kolmemõõtmelise objekti spetsiifika
- skulptuuri, objekti ja maketi mõisted ja kasutamise spetsiifika
- teema analüüs, sisule kujundlike vastete leidmine
- kasutatava materjali ja objektide analüüs, materjalide valik
- vormilised katsetused, idee puhastamine
- eri materjalide omadused, vormiline käitumine
- objektide vormiline teostamine
- kujundlike detailide lisamine
- ühtse stiililahendusega paaristöö komponeerimine
- objektide stabiilsuse saavutamine
- viimistletud välisilme saavutamine
- töö dokumenteerimine, esitlusKristel Avi
"Surm" ja "Armastus"


Marilyn Rumberg
"Turvalisus" ja "Segadus"

Marten Sion 
"Mõistmatus" ja "Kodusoojus"
Vorm, protsess, tehnika:
- õpilased kirjutasid sedelitele kolm positiivset ja kolm negatiivset mõistet või olukorda, millega nad oma elus kokku puutuvad
- kriitilise analüüsi tulemusena valisid nad oma mõlemate sedelite hulgast ühe, mida pidasid ka teiste jaoks oluliseks ja mõistetavaks
- panime sedelid kokku ja igaüks valis pimesi endale kujutatavad teemad
- kasutatavate materjalide hulgas oli mitmesuguseid väikese formaadiga leidobjekte, kontoritarbeid, paberit, riiet, plastiliini, nööri, traati jne.
- objektide kokkuleppeliseks mõõduks oli peopesa suurus
- kinnitamiseks kasutasime mitmesuguseid liime, silikooni, traati jne.
- tööde dokumenteerimiseks konstrueerisime improviseeriud fotostuudio
- iga õpilane põhjendas oma teemalahendust ja materjalide kasutust


Mark Överus
"Igavus" ja "Arvuti"


Solveig Saar
"Sõbrad" ja "Sõda"


Grete Raudam
"Uni" ja "Nälg"
Siret Upan
"Armastus" ja "Surm"Metoodilised märkused:
- õpilased peaksid töö käigus jõudma arusaamani, et nad ei pea esitama pimesi valitud teema kohta oma hinnangut, vaid nende ülesanne on leida teemale võimalikult kujundlik visuaalne vaste
- võib selguda, et õpilase elus pole midagi positiivset ega negatiivset, kõik on täiesti ühtlaselt hall
- eraldi selgitamist vajavad kujundlikkuse ja kunstilise üldistuse mõisted
- objektid võib vormistada kindlatele eksponeerimisalustele (papitükid, klotsid, alused vms.)

Rohkem pilte:

Glen Ander Popovitš
"Haigus"
Glen Ander Popovitš
"Jalutuskäik"
Eliise Proos
"Üksteise aitamine" ja "Halb ilm"Kenneth Allik
"Lähedase surm" ja "Uni"Karola Kaugema
"Surm"


Karola Kaugema
"Suur pehme voodi"
Eva-Johanna Valkiainen
"Probleem"

No comments:

Post a Comment