Wednesday, October 17, 2012

Õppevahend anatoomia õpetamiseks


Mihkel Kalda, Kerli Ostrov, 
Silja Kerstin Rebane - skelett eestvaates

Marta-Liisa Koit, Carol Pahk, Johanna Vooremaa, 
Kristi Kuld - lihased tagantvaates
12 K


Kauri-Romet Aadamsoo, Kati-Leen Viljamaa - lihased eestvaates

Kes:
12 K klassi grupitööd, oktoober 2012

Ülesanne:
Luua grupitööna õppevahendid, mida saaks kasutada anatoomia õpetamiseks figuuri joonistamise ja maalimise puhul (inimfiguuri lihaste ja luude eest- ja tagantvaade koos tähtsamate nimetustega).

TÜ praktikantide ühistöö - kolju

Emeri Koppel, Raili Lilleorg, Hans V. Saarepere - skelett tagantvaates


 
Sisu:
- anatoomia tundmise vajalikkus kunstniku jaoks, figuuri kujutamise ja anatoomia tundmise seosed
- anatoomilise figuuri sümboolne tähendus, selle kasutamine kunstis
- kolpade ja skelettide kasutamise tähendus kunstiajaloos (vanitas, surm)
 Berndt Notke

Vanitas
- ülesande sooritamiseks vajaliku materjali leidmine ja läbitöötamine (raamatud, internet)
- lahenduse kavandamine ja kokkuleppimine, ülesannete jaotamine (4 õpilast moodustasid ühe grupi)
- ülesande teostamiseks sobilike tehniliste vahendite valik 
- teadusliku joonise stilistika (õpikud, entsüklopeediad, tabelid jne.), eri variandid
- pildilise kujutise ja teksti ühendamine ühtseks tervikuks
- töö teostamine grupitööna

Tehnika, protsess:
- töö ülesande sisuga, valitud anatoomilise vaate läbitöötamine
- figuuri anatoomiliste osade leidmine (oma keha ja näidete abil), liikumise analüüs
- tehnilise lahenduse leidmine (graafiline, maaliline, vormiline)
- kujutiste suurendamine, kopeerimine - valge tausta kasutamine töö osana
- tehnilised küsimused (söejoonistus, maal, segatehnika jne.)
- teksti lisamine
- viimistletud terviku saavutamine
Metoodilised täiendused:
- ülesande sooritamise aluseks ei tohiks valida kujutist, mis on moonutatud või liigselt lihtsustatud 
- grupitöö puhul võib tekkida olukord, et keegi puudub või jätab oma kohustused täitmata
- tööd on teostatud segatehnikas suureformaadilisele kappa papile, mis on mõlemalt poolt kaetud kruntvärviga

Abi- ja lisamaterjalid:
- projektor, printer, koopiamasin, skelett, anatoomia õpikud ja õppematerjalid

- esitlused anatoomilise teatri ja anatoomikumide (Tartu Ülikooli vana anatoomikum) kohta, Rembrandt "Dr. Tulpi anatoomiatund" 1632
- Walt Disney "Silly Symphony" 1929 Rembrandt


Walt Disney

- esitlus anatoomiliste viidete kasutamise kohta kaasaegses kunstis (Damian Hirst, Fernando Vincente, Jason Freeny jt.)
 - lisamotivatsiooni pakub fakt, et ülesande tulemusi saab edaspidi reaalselt kasutadaFernando VincenteDamian Hirst
Jason Freeny

No comments:

Post a Comment