Wednesday, November 23, 2011

Plakati muutmineMarge Monko 

Kes:
8 K klass, november 2011

Ülesanne:
Kujundada graafiliste vahenditega etteantud plakatil kujutatud tegelasele uus roll ja kontekst vastavalt tekkinud sisulistele ja visuaalsetele assotsatsioonidele.

 


Merilin Ulm  


Liina Sõrmus


 
 Merit AusmeelSisu:
- arutelu etteantud plakati sisu üle 
- teose tutvustus, mille osa antud plakat on (Kreenholmi tehase ajalugu ja olukorda käsitlev kunstiprojekt)
- teose autori tutvustus, tema looming üldiselt (Marge Monko)
- plakati üldise vormi ja kujutatud figuuri kompositsiooniline ja anatoomiline analüüs
- idee ja lähenemisnurga leidmine ülesandele
- kasutatava tehnika valik (värvilised tuššid - must, sinine, punane, roheline
- sulejoonistuse võimalused ja spetsiifika
- töö terviklik teostamine
- üldine arutlus soorollide üle
 
Birgit Balitski
Janar Tiik


 Kaire Jürgenson
Tehnika, vorm:
- seoste leidmine etteantud poosi ja tegelasega
- tegelaskuju iseloomu edasiandmine väliste kriteeriumite abil (riietus, rekvisiidid, taust)
- kompositsiooni kavandamine kihtide kaupa (millised osad jätta nähtavaks ja millised kinni katta)
- tuššijoonistuse spetsiifilised probleemid (pinnad ja faktuurid, värviliste tuššide segamine, plekid, pintsli ja sule kasutamine)
- etteantud plakati paberi käitumisega arvestamine

 
Iida-Mai Einmaa

 

Elise Loo

Kirke Kalamats


Metoodilised märkused:
- plakatid pärinesid Kunstihoone näituselt, kust külastaja sai neid kaasa võtta
- kuna Marge Monko kogus sel perioodil fotosid oma plakati kasutamise kohta, et neid kataloogis kasutada, saatsin kogu ülesande materjali talle tutvumiseks
- värvilised tuššid osutusid heaks tehniliseks valikuks ülesande teostuses, kuna need sobisid plakati üldise kujundusega ja paberi materjaliga
- lisaks tuššile otsustasime kasutada valget guašši, korrektorpliiatsit ja kriiti

Jürgen Palling


Siim Elmers

No comments:

Post a Comment