Friday, April 16, 2010

Slaidimaal
Jaan Elken

Jaan Elken
Urmas PedanikMiljard Kilk


Kes:
11 K klass, aprill 2010

Ülesanne: 
Teostada õpilase jaoks tundmatu autori slaidi põhjal kattevärvidega maal.

Sisu:
- tutvumine slaidi kui ühe fotograafiatehnikaga, slaidide koht tavainimese pildistamisharjumustes eri ajastutel
- oma perekonna pildistamisharjumuste analüüs, isiklikud mälestused
- slaidimaal maailma ja eesti kunstis
- slaid, slaidifilm, slaidiraamid, slaidiprojektor (diapositiiv, diafilm, diaprojektor), võrdlus tänapäevaste fototehniliste võimalustega 
- slaidide säilimine ja kasutamine üldiselt
- isikliku ja üldise kogemuse võrdlus (anonüümsed perepildid ja loodusfotod)
- slaidi visuaalne eripära (koloriit, üleminekud, defektid)
- tervikliku maali teostamine, maalitehnilised küsimused

 
Priit Kütas

 Priit Kütas

Protsess, vorm, tehnika:
- terminite ja tehnikaga (erinevad diaprojektorid) tutvumine
- näited eri kunstnike töödest (Jaan Elken, Urmas Pedanik jt.)
-  motiivi valik ja analüüs
- alusjoonise teostamine diaprojektori abil

- slaidiliku koloriidi ja üleminekute saavutamine kattevärvidega
- defektide lisamine või neist loobumine
- tervikliku kompositsiooni teostamine Dagmar Heiman
Elisa Männisalu


Lisamaterjalid, abivahendid: 
- slaidid, diaprojektorid, slaidifilmid
-  pimenduskardinad, pikendusjuhtmed
- slaidiskänner, koopiamasin
- esitlus slaidimaali kohta maailmas ja Eestis

Gert  Andero Popovitš
Kati Saarits
Karolin Kõrge

Mihkel Oksamann
Metoodilised märkused:
- ülesanne võib üles ehitada iga õpilase oma pere slaidikogemuse põhjal (arutelu kodus, võimalikud näited perekonna slaididest jne.)
-  ülesanne võib sisaldada ka slaidide pildistamist tänapäevaste vahenditegaSilja Keva

Yogita Sharma


 

No comments:

Post a Comment